Netykieta jako etyka biznesu

Sam wyraz etyka pochodzi od greckiego słowa ethos, który w zależności od greckiej pisowni może oznaczać przyzwyczajenie, zwyczaj lub zwyczajne, stałe miejsce przebywania.

To, co różni zwyczaj obyczaju to, to, że możemy mówić o zwyczaju jednostki, ale już trudniej ujednostkawiać obyczaj. Obyczaj oznacza w przeciwieństwie do zwyczaju coś mnogiego, tradycją usankcjonowanego, to swoiste nieosobowe ramy narzucone jednostce. Obyczaje mogą być zarówno szlachetne jak i chamskie.

Etyka biznesu występuje powszechnie jako nazwa zespołu norm uznawanych w świecie biznesu, także tego elektronicznego.

W świecie etyki biznesu możliwe są odmienne i niekoniecznie konkurencyjne etyczne sposoby działania etycznego, które wymagają jednak zróżnicowanych metod jej propagowania. Mają one również odmienny kontekst filozoficzny.

  • Deontologiczna etyka biznesu
  • Teologiczno-aksjologiczna etyka biznesu
  • Etyka sumienia

Przytoczone definicje jasno pokazują, czym jest netykieta oraz jak duże rozbieżności występują w jej rozumieniu.

Netykieta, aby mogła spełniać swoje zadanie musi opierać się zarówno na etyce, która jest zbiorem moralnych zasad wyjaśniających min. takie kategorie jak dobro i zło, odpowiedzialność. Nie może zabraknąć w niej filarów prawa, które reguluje stosunki międzyludzkie z zapleczem zastosowania przymusu państwowego.