Netykieta jako etyka biznesu

Sam wyraz etyka pochodzi od greckiego słowa ethos, który w zależności od greckiej pisowni może oznaczać przyzwyczajenie, zwyczaj lub zwyczajne, stałe miejsce przebywania.

To, co różni zwyczaj obyczaju to, to, że możemy mówić o zwyczaju jednostki, ale już trudniej ujednostkawiać obyczaj. Obyczaj oznacza w przeciwieństwie do zwyczaju coś mnogiego, tradycją usankcjonowanego, to swoiste nieosobowe ramy narzucone jednostce. Obyczaje mogą być zarówno szlachetne jak i chamskie.

Etyka biznesu występuje powszechnie jako nazwa zespołu norm uznawanych w świecie biznesu, także tego elektronicznego.

W świecie etyki biznesu możliwe są odmienne i niekoniecznie konkurencyjne etyczne sposoby działania etycznego, które wymagają jednak zróżnicowanych metod jej propagowania. Mają one również odmienny kontekst filozoficzny.

Przytoczone definicje jasno pokazują, czym jest netykieta oraz jak duże rozbieżności występują w jej rozumieniu.

Netykieta, aby mogła spełniać swoje zadanie musi opierać się zarówno na etyce, która jest zbiorem moralnych zasad wyjaśniających min. takie kategorie jak dobro i zło, odpowiedzialność. Nie może zabraknąć w niej filarów prawa, które reguluje stosunki międzyludzkie z zapleczem zastosowania przymusu państwowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.