Podstawowe zasady netykiety

Dobre maniery w internecie, choć nie są obligatoryjne, to jednak zostały stworzone po to, aby ułatwić, uprzyjemnić i uskutecznić komunikacje z innymi użytkownikami sieci. Dlatego warto zapoznać się z niektórymi z nich:

  • odpowiadaj w listach, na forach na zadany temat zwięźle i precyzyjnie. Jeżeli używasz znaków niestandardowych (np. polskie znaki dialektyczne), to upewnij się czy program pocztowy adresata nie będzie miał kłopotów z ich odczytaniem. Pamiętać także trzeba o używaniu dużych liter, które w sieci oznaczają krzyk, podniesiony głos. Aby list był czytelny warto umieścić jego tytuł, który będzie sugerował jego treść;
  • nie wysyłaj nikomu komercyjnych ogłoszeń, reklam ani różnego rodzaju „łańcuszków szczęścia”, jest to piętnowane w internecie;
  • nie wysyłaj załączników o ile o to Cię nie poproszono. Dotyczy to w szczególności plików o dużej objętości, które mogą zapchać skrzynkę odbiorcy. Takie załączniki pakuj zawsze przed wysłanie programem do kompresji. Najczęściej używanym formatem jest format ZIP;