Pojemność C5, C10, C20 akumulatora żelowego

Na rezultat pomiaru mają wpływ poza tym okoliczności środowiska , a ponadto gatunek obciążenia przy którym to jest wyprodukowany pomiar. Są to czynniki niezależne od stanu akumulatora. Wynik pomiaru pojemności akumulatora zależy od czasu zaprojektowania pomiaru. To jest oznaczane najczęściej symbolami C5, C10, C20.

Jeżeli akumulator pod obciążeniem 5A utrzyma napięcie przez 20 godzin to znaczy, że ma pojemność C20 = 100Ah (5A x 20h). Taki sam egzemplarz akumulatora, obciążony prądem 9.5A utrzyma napięcie poprzez 10 godzin. Znaczy to właśnie, że akumulator ma pojemność C10 = 95Ah (9.5A x 10h). Zależność pomiędzy energia uzyskaną przy rozładowaniu oraz dodatkowo wartością obciążenia opisuje ustawodawstwo Puekert’a.

Pojemność C20 odnosi się do tego rodzaju obciążenia jakie akumulator zdoła obsłużyć podczas 20 godzin. Stwierdzając generalnie liczba znajdująca się po literze C oznacza długość rozładowania w godzinach. C jest pierwszą literą słowa capacity (ang. pojemność).

Również wartości napięcia zakończenia pomiaru jak też prąd obciążenia może zostać podawany w przeliczeniu na cały akumulator ewentualnie na pojedynczą celę. Słynne jest ponadto testowanie akumulatora obciążeniem o określonej mocy oraz prądzie zmieniającym się wraz ze spadkiem napięcia.