Netykieta jako etyka biznesu

Etyka sumienia i odpowiedzialności oparta na poczuciu godności własnej i cudzej, odpowiedzialności wobec każdego partnera jako człowieka. Odpowiedzialność zakłada sumienie jako rzetelny stosunek do człowieka za pośrednictwem świata rzeczy, np. wytwórca bierze na siebie całą odpowiedzialność za efektowne zaspokajanie potrzeby, do jakiej produkt jest przeznaczony. Dewizą tej koncepcji jest, że tylko człowiek sumienny może być odpowiedzialny.
Wróć