Netykieta jako etyka biznesu

Deontologiczna etyka biznesu, która przyjmuje za podstawę rozumienie zakazów i nakazów moralnych jako najbardziej elementarnych form regulacji ludzkich dążeń. Nazywana jest też niekiedy etyką zasad. Jej wadą jest to, że nie umie przewidzieć zmiennych warunków, w których przyjdzie jej działać, nie potrafi uwzględniać złożone ukłądy faktów i wartości. W wersji umiarkowanej interpretowany jest często jako utylitaryzm reguł, argumentujący, że za nakazami stoi doświadczenie użyteczności. Zaletą deontologicznej formy jest uchwycenie zjawisk powtarzających się, relacjach konstytuujących gospodarcze relacje.
Wróć

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.