Netykieta jako etyka biznesu

Deontologiczna etyka biznesu, która przyjmuje za podstawę rozumienie zakazów i nakazów moralnych jako najbardziej elementarnych form regulacji ludzkich dążeń. Nazywana jest też niekiedy etyką zasad. Jej wadą jest to, że nie umie przewidzieć zmiennych warunków, w których przyjdzie jej działać, nie potrafi uwzględniać złożone ukłądy faktów i wartości. W wersji umiarkowanej interpretowany jest często jako utylitaryzm reguł, argumentujący, że za nakazami stoi doświadczenie użyteczności. Zaletą deontologicznej formy jest uchwycenie zjawisk powtarzających się, relacjach konstytuujących gospodarcze relacje.
Wróć