Czym jest netykieta?

Definicja netykiety, choć nie jest najnowszym terminem, bo funkcjonuje już ponad 10 lat, to jednak nie doczekała się encyklopedycznego przedstawienia. Przyczyny tego może upatrywać w mnogości potocznych definicji netykiety a tym samym trudności w znalezieniu kompromisu pomiędzy nimi.

Przytoczone definicje jasno pokazują, czym jest netykieta oraz jak duże rozbieżności występują w jej rozumieniu.

Netykieta, aby mogła spełniać swoje zadanie musi opierać się zarówno na etyce, która jest zbiorem moralnych zasad wyjaśniających min. takie kategorie jak dobro i zło, odpowiedzialność. Nie może zabraknąć w niej filarów prawa, które reguluje stosunki międzyludzkie z zapleczem zastosowania przymusu państwowego.