Czy internet może być bezpieczny?

Internet to medium, które służy do masowej komunikacji i obejmuje swoim zakresem różnorodne kanały przekazu w skali globalnej Trudno sobie wyobrazić, aby komukolwiek, kto ma się za obywatela tzw. „cywilizowanego świata” pojęcie Internetu było obce. Bez wahania możemy powiedzieć, że sieć stała się nieodzownym elementem naszego życia.

Internet pozwala nam na pracę zawodową, ułatwia załatwianie spraw urzędowych, pomaga zdobywać wiedzę i wykształcenie a także prowadzić życie towarzyskie, min. poznawać nowych ludzi.

„Internet to sieć komputerowa o światowym zasięgu, łącząca sieci lokalne, sieci rozległe i wszystkie komputery do nich podłączone” 1

Do czasu, kiedy Internet był polem działania uczonych, relatywnie nielicznej grupy użytkowników, jakiekolwiek regulacje prawne nie były potrzebne. Wraz z komercjalizacją sieci zaczęto wprowadzać regulacje prawne, które mają tyle samo zwolenników, co i przeciwników. Ci pierwsi uważają, że traktowanie Internetu jako wolnej przestrzeni to już krok do cyber anarchii, w której swobodnie mogliby działać przestępcy. Przeciwnicy stosowania prawa na w przestrzeni wirtualnej uważają, że jakikolwiek regulacje mocą prawa są bezzasadne, bo cyberprzestrzeń nie ma ani statusu państwowego ani międzynarodowego.

Internet jako sieć wielowymiarowej komunikacji, która pozwala swobodnie przekraczać granice państwowe, kulturowe, może służyć także w celach biznesowych, w wymianie towarów i usług a wtedy pojawiają się bariery celne. Jedynie Unia Europejska opracowała deklarację o wolnym przepływie towarów i usług oraz wprowadziła zasadę „wszędobylstwa”, wedle, której wystarczy, aby jeden element przestępstwa miał miejsce w danym kraju, aby podlegał jego jurysdykcji.

W polskim prawie brak jest określonych przepisów, które regulowałyby życie w sieci, co nie jest równoznaczne, że panuje tam bezprawie. Omawiane kwestie regulują rozporządzenie prawa cywilnego, karnego czy prasowego. Przepisy te są na bieżąco modyfikowane w zależności od zmieniającej się sytuacji.

Tak różnorodne kodeksy nie wykluczają się, ale nakładają we wzajemnej współpracy. Coraz częściej także, zalecenia netykiety można znaleźć w prawie autorskim, kodeksie etyki medialnej czy w ustawie o ochronie danych osobowych.
1 http://pl.wikipedia.org/wiki/Internet (03.08.2006)